Aanvraag Inkomen

HOME  |  Uitkering  |  Aanvraag Inkomen

Aanvraag Inkomen

ISD Kompas streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te laten meedoen op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij wordt uitgegaan van het principe ‘werken naar vermogen’. Bij voorkeur in een reguliere baan met als doel economische onafhankelijkheid. Als dit (nog) niet mogelijk is, wordt op andere manieren naar vermogen geparticipeerd. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding of werk met behoud van uitkering. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met beperkingen, maar vooral gekeken naar mogelijkheden.

ISD Kompas werkt samen met u aan uw re-integratie/participatie. Indien dit op u van toepassing is, verstrekt ISD Kompas een uitkering op basis van:

  • de Participatiewet
  • de IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers)
  • de IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen)
  • het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
Top