Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen  |  Nieuws  |  Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers

Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers

 • Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers

  Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

  Tozo verlengd met gewijzigde voorwaarden

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Gemeente Maastricht voerde het eerste deel van de Tozo-regeling voor ons uit en doet dat ook voor Tozo 2.

  Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

  Partnerinkomenstoets
  De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Tot 1 juni is er nog geen partnerinkomenstoets, daarna wel.

  Geen surseance of faillissement
  Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

  Beroep doen op Tozo 2?
  Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd van gemeente Maastricht. Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2.

  Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2?
  Dan kunt u uw aanvraag vanaf 1 juni indienen bij gemeente Maastricht via www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Door de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

  Voor meer informatie klik hier.

  Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): eenmalige tegemoetkoming van € 4.000

  Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

  Deze tegemoetkoming wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie, aanvragen en veel gestelde vragen kunt u terecht op de website van RVO.

Top