Nazorg

HOME  |  Regelingen en diensten  |  Nazorg

Nazorg

Na de plaatsing van een kandidaat kan er vanuit ISD Kompas nazorg worden geboden.  Uitgangspunt is echter dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van initiatieven en het benutten van mogelijkheden bij de werkgever en werknemer zelf ligt. Nazorg wordt dus niet standaard bij plaatsing aangeboden. Het is een maatwerkdienst die ISD Kompas aanbiedt indien daar gegronde redenen voor zijn. Nazorg is onder andere mogelijk als de werkgever daar dringend behoefte aan heeft of als hierdoor het succes van de plaatsing aanzienlijk wordt vergroot. 

Top