Loonkostenvoordelen voor werkgevers

HOME  |  Regelingen en diensten  |  Loonkostenvoordelen voor werkgevers

Loonkostenvoordelen voor werkgevers

Loonkostenvoordelen voor werkgevers
Om ervoor te zorgen dat werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door werkgevers in dienst worden genomen of in dienst worden gehouden, zijn er door de overheid een aantal loonkostenvoordelen beschikbaar gesteld aan werkgevers.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig. Deze doelgroepverklaring kan door de werknemer worden aangevraagd (voor werkzoekenden van ISD Kompas via de website van ISD Kompas);

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd.

Voor de berekening of u recht heeft op loonkostenvoordelen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool is te vinden op http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen

Uiteraard kan de banenmakelaar van ISD Kompas u hierover nader informeren. 

Bel of mail voor een afspraak met onze banenmakelaar: Alexandra Spierings, tel. 06-21 23 07 49 en alexandra.spierings@isd-kompas.nl 

Top