Informatie Werkgeversdiensten

HOME  |  Regelingen en diensten  |  Informatie Werkgeversdiensten

Informatie Werkgeversdiensten

Werkzoekenden van ISD Kompas worden begeleid door coaches en banenmakelaars. Samen ondersteunen zij werkzoekenden op hun weg naar werk.

Door de intensieve groepsgewijze manier van werken, kent zowel de banenmakelaar als de  coach alle werkzoekenden persoonlijk. Hierdoor hebben zij goed zicht op ieders mogelijkheden. De banenmakelaar en coach staan ook continu in contact met werkgevers. Zo kunnen zij snel de juiste match creĆ«ren tussen vraag en aanbod. Dat bespaart de werkgever een uitgebreide, tijdrovende en vaak kostbare werving- en selectieprocedure.

De banenmakelaar en coach denken ook graag met u mee over het (opnieuw) inrichten van functies waardoor mogelijk kansen ontstaan voor onze werkzoekenden. Dit wordt ook wel jobcarving genoemd. De banenmakelaar en coach hebben hierbij vooral een adviserende rol. Zij zijn niet gespecialiseerd in het herontwerpen c.q. opknippen van bestaande werkprocessen, maar staan u graag bij.

Werkgevers die werkzoekenden een kans willen bieden, kunnen gebruik maken van diverse tegemoetkomingen zoals de werkervaringsplaats, de Praktijkervaringplek Polis, loonkostensubsidie, premiekortingregelingen, no-riskpolis en nazorg. Wilt u de mogelijkheden verkennen en/of meer weten over de diverse regelingen? Neem dan contact op met een banenmakelaar van ISD Kompas.

Bel of mail voor een afspraak met onze banenmakelaar: Alexandra Spierings, tel. 06-21 23 07 49 en alexandra.spierings@isd-kompas.nl 

Top