Disclaimer

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Disclaimer

Disclaimer

ISD Kompas aanvaardt geen elektronische berichten (e-mail) met formele inhoud. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven (zie artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht).
U kunt formele berichten, voorzien van handtekening, versturen per post of per fax. Voor berichten van informele aard kunt u gebruik maken van onze e-mailadressen.
U kunt aan deze informele communicatie geen rechten ontlenen. De verzending van berichten via e-mail gebeurt via derden. U moet rekening houden met de mogelijkheid van vertragingen of fouten in de overbrenging. ISD Kompas controleert haar uitgaande e-mailberichten op de aanwezigheid van virussen. Desondanks is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van ISD Kompas of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. ISD Kompas is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de wijze van de verzending van e-mailberichten, of de niet tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Heeft een e-mailbericht een derde bereikt aan wie het niet is gericht? Dan geldt dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. ISD Kompas verzoekt u de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren en het ontvangen bericht te vernietigen. 

Top