Cliëntenraad

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ISD Kompas. De raad adviseert ISD Kompas gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat hierbij altijd om het beleid, niet om individuele klachten of bezwaarschriften. De Cliëntenraad bestaat uit 2 cliënten per gemeente van ISD Kompas en 1 betrokken persoon per Kompasgemeente die de belangen van de cliënten behartigen.
____________________________________________________________________________________________________________

Vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent als toehoorder dus van harte welkom.

De volgende vergaderingen zijn:              

16 september om 10:30 uur - gemeentehuis Simpelveld

21 oktober om 10:30 uur - gemeentehuis Voerendaal

18 november om 10:30 uur - gemeentehuis Nuth 

Brief

De cliëntenraad heeft een brief naar het Algemeen Bestuur van Kompas gestuurd.  Klik hier voor de brief.

Doelstelling

Doelstelling Cliëntenraad: een werkelijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.

Concreet betekent dit:

  • verbetering van de regelingen voor minima;
  • een juiste, klantgerichte houding van ISD Kompas naar cliënten bevorderen;
  • bescherming van de persoonlijke gegevens van cliënten;
  • duidelijke informatie aan cliënten verstrekken;
  • knelpunten oplossen;
  • ISD Kompas gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • cliënten adviseren en eventueel doorverwijzen naar andere instanties.

Om goed te kunnen werken is het van belang om van cliënten te horen wat goed of fout gaat. Uw inbreng is voor de Cliëntenraad dus van groot belang!

De cliëntenraad is bereikbaar op: clientenraadkompas@outlook.com

Contactpersonen

De Cliëntenraad kent per gemeente diverse contactpersonen. 

Gemeente Beekdaelen

        
Mevrouw B. Bemelmans
            voorzitter
  
Mevrouw S. Bulté
     
De heer J. Schreurs

Gemeente Simpelveld

    
Mevrouw N. Al Defafaa
  
Mevrouw J. Plum

Gemeente Voerendaal 

    
De heer M. Vraets
     secretaris  
      
De heer J. Hendriks
  penningmeester

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kledingbank 

Er vond in Voerendaal weer een geslaagde kledingdag plaats. Natuurlijk was de cliëntenraad hier bij.

Ze deelden presentjes, die door Kompas beschikbaar waren gesteld, uit aan de kinderen._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Top