De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Tozo 3 vraagt u aan bij ISD Kompas. Ook het bedrijfskrediet regelt u vanaf 1 oktober 2020 bij ISD Kompas (en niet meer bij het Zelfstandigenloket).

Wat is Tozo 3?

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). 

Hoe vraag ik Tozo 3 aan?

Ontvangt u een Tozo 2 uitkering van Kompas, dan ontvangt u bij het rechtmatigheids-onderzoeksformulier van de maand september 2020 een formulier voor het aanvragen van de Tozo 3 uitkering.  

Ontvangt u geen Tozo 2 uitkering van Kompas? Bent u woonachtig in Voerendaal, Simpelveld of postcodegebied Nuth? Bel naar 088-4502265 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.

Telt het inkomen van mijn partner mee?

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de maandelijkse bijdrage. 

Is er extra ondersteuning mogelijk?

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers gaan nadenken over hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al mee bezig zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Wanneer stopt Tozo 3?

Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. De Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen. 

Welke andere regelingen zijn er voor ondernemers?

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel naar 088-4502265 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.