De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Tozo 3 vraagt u aan bij ISD Kompas. Ook het bedrijfskrediet regelt u vanaf 1 oktober 2020 bij ISD Kompas (en niet meer bij het Zelfstandigenloket). 

Zelfstandig ondernemers hoeven per 1 januari 2021 niet te beginnen met het terugbetalen van hun lening bedrijfskapitaal Tozo. Het uitstel is tot 1 juli 2021 en over die zes maanden betaalt u geen rente.

U kunt misschien ook een beroep doen op de TONK, een extra maatregel voor huishoudens die in problemen dreigen te komen. Lees hier meer over de TONK.

Wat is Tozo 3?

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). 
 

Hoe vraag ik Tozo 3 aan?

Ontvangt u een Tozo 2 uitkering van Kompas, dan ontvangt u bij het rechtmatigheids-onderzoeksformulier van de maand september 2020 een formulier voor het aanvragen van de Tozo 3 uitkering.  

Ontvangt u geen Tozo 2 uitkering van Kompas?
Bent u woonachtig in Voerendaal, Simpelveld of gemeente Beekdaelen (postcodegebied Nuth en Schinnen)

Bel naar 088-4502260 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.

Kan ik Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen?

Tozo 3 kunt u niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Dit heeft te maken met de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelasting van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.
 

Telt het inkomen van mijn partner mee?

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de maandelijkse bijdrage. 

Is er extra ondersteuning mogelijk?

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers gaan nadenken over hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al mee bezig zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Wanneer stopt Tozo 3?

Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. De Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen. 

Welke andere regelingen zijn er voor ondernemers?

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel naar 088-4502260 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.

Misschien ook interessant..