Heeft u uw verblijfsvergunning in 2021 of eerder gekregen? Dan valt u onder de oude Wet Inburgering.
U bent dan op de goede pagina en kunt hieronder verder lezen.

Heeft u uw verblijfsvergunning na 1-1-2022 gekregen? Dan valt u onder de nieuwe Wet Inburgering.

Asielmigrant

U bent een asielmigrant als u als vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen.

U begint met inburgeren nadat u een woning heeft gekregen. 

Gezinsmigrant

U bent een gezinsmigrant als u naar Nederland bent gekomen om bij uw man, vrouw of gezin te wonen. 

U begint met inburgeren als u uw verblijfsvergunning heeft gekregen.

Participatieverklaring

U leert wat wij belangrijk vinden in Nederland. Dit heet het Participatieverklaringstraject.
Dit traject volgt u als asielmigrant maar ook als gezinsmigrant.

U sluit het traject af met een handtekening op de participatieverklaring. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

U krijgt een brief van DUO

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat u moet inburgeren. In de brief staat ook hoe lang u daarvoor de tijd heeft.

Taalles

Als u de brief van DUO heeft ontvangen kunt u een lening aanvragen bij DUO om de taallessen te betalen.

Bent u asielmigrant? U hoeft de lening niet terug te betalen als u slaagt voor alle examens. U meldt zich zelf aan bij een taalschool.

Bent u gezinsmigrant? Dan kunt u ook een lening krijgen, maar die moet u wel terugbetalen. Ook u meldt zich zelf aan bij een taalschool.

Einde van de lening DUO

Bent u al begonnen met inburgeren en is uw lening bij DUO bijna op?

Neem contact op met uw participatiecoach. U kijkt dan samen hoe u zo snel mogelijk kunt slagen voor uw examens.

Kunt u niet inburgeren?

Als u niet kunt inburgeren is het soms mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen. Vraag hierover advies aan uw participatiecoach.

Maak een stappenplan via DUO

DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs.

  • Ga naar www.inburgeren.nl.
  • Klik op: Maak uw eigen stappenplan
  • Kies uw situatie en vul de maand en het jaar in dat u moet inburgeren.

U krijgt dan uw persoonlijk stappenplan.

Meer informatie of meer hulp?

Om u te helpen krijgt u maatschappelijk begeleiding van CMWW (Maatschappelijk werk)

Meer informatie vindt u ook op www.inburgeren.nl.

Gebruik het stappenplan om te kijken welke regels voor u gelden.