Iemand kan ondanks beperkingen zeer goed in staat zijn om te werken. Het kan zijn dat hij door zijn beperkingen wel minder productief is en daardoor niet in staat is om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. 

Wanneer u als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kunt u wellicht loonkostensubsidie (LKS) krijgen.