Studeert u en kunt u door een structurele medische beperking geen inkomen bijverdienen? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvulling. Dit noemen we de individuele studietoeslag.

Bij Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u woont in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Kan ik studietoeslag krijgen?

Voorwaarden individuele studietoeslag:

  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage vanuit de WTOS (de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen Schoolkosten);
  • U kunt door een structurele medische beperking geen inkomen bijverdienen;
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong;
  • U heeft een recent medisch rapport of wil meewerken aan een medisch onderzoek;
  • U heeft een bewijs van inschrijving bij de school of universiteit en een betalingsbewijs van het school- of collegegeld;
  • U heeft nog geen 5 jaar gebruik gemaakt van de Individuele studietoeslag;
  • U heeft geen recht op de Individuele inkomenstoeslag.

Hoogte studietoeslag

21 jaar en ouder€ 300,00 per maand
20 jaar € 240,00 per maand
19 jaar€ 180,00 per maand
18 jaar€ 150,00 per maand

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel dan met uw zorgcoach op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl