Tegemoetkoming Medische Meerkosten gemeente Voerendaal

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen  |  Tegemoetkoming Medische Meerkosten gemeente Voerendaal

Tegemoetkoming Medische Meerkosten gemeente Voerendaal

 • Tegemoetkoming Medische Meerkosten gemeente Voerendaal

  Wat houdt de Tegemoetkoming Medische Meerkosten in?

  De TMM is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die extra kosten hebben vanwege een ziekte of beperking. Die extra kosten noemen we medische meerkosten. De TMM-regeling wordt in opdracht van de gemeente Voerendaal uitgevoerd door ISD Kompas. Hieronder vindt u meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

  De tegemoetkoming bedraagt € 125,- per persoon. U kunt een aanvraag indienen als u in 2019 in Voerendaal heeft gewoond voor uzelf, uw partner en/of voor uw kind(eren) tot
  18 jaar.

  Wat zijn medische meerkosten?

  Er is sprake van meerkosten als deze kosten niet op een andere manier vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of vanuit de bijzondere bijstand.
  Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

  • Medicijnen die niet vergoed worden;
  • kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap;
  • extra zorg inkopen;
  • extra waskosten/ extra energiekosten door medische klachten/ extra kledingkosten door medische klachten;
  • kosten dieet/maaltijd;
  • maaltijdservice in verband met een bijzonder dieet;
  • medicijnen op doktersvoorschrift.

  Het kan zijn dat u meerkosten heeft die hierboven niet genoemd zijn, vermeld deze dan op het aanvraagformulier.

  Wat zijn de voorwaarden?

  • Er is een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm en een vermogensgrens op grond van de Participatiewet. Op het aanvraagformulier vindt u de bedragen. Vergelijk het netto maandinkomen uit 2019 met de inkomensgrens.
  • Het vermogen opgebouwd in de eigen woning wordt niet meegerekend.
  • U heeft uw verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar bij de zorgverzekering in 2017 en 2018 volledig betaald aan medische kosten. Indien u een VGZ Zuid-Limburg zorgverzekering heeft, is het eigen risico meeverzekerd. Bij deze polis gaan wij er vanuit dat u het eigen risico geheel heeft gebruikt.
  • U dient bewijsstukken in te leveren zoals identiteitsbewijs, IBAN-nummer, inkomens- en vermogensgegevens uit 2019 en het benut eigen risico bij uw zorgverzekering van 2017 en 2018. Bij een VGZ Zuid-Limburg verzekering hoeft u alleen de polis van 2017 en 2018 toe te voegen. 
  • U hoeft geen bewijs aan te leveren van de gemaakte medische meerkosten. Door het aanvragen van de tegemoetkoming verklaart u dat u deze kosten heeft gemaakt.

  Hoe kunt u de Tegemoetkoming Medische Meerkosten aanvragen?

  U kunt de tegemoetkoming aanvragen door onderstaand aanvraagformulier te printen, in te vullen en (samen met de bewijsstukken) op te sturen naar ISD Kompas onder vermelding van TMM Voerendaal, Antwoordnummer 10216, 6360 XV Nuth. U kunt tot 1 maart 2020 een aanvraag indienen. Aanvragen die na 1 maart 2020 binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?

  Bezoek dan het spreekuur van Maatschappelijk Werk: elke woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Cortemich Brede School, Cortemich 1 te Voerendaal.

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met de zorgcoaches van ISD Kompas via telefoonnummer 088-4502188. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of mail naar
  info@isd-kompas.nl onder vermelding van Tegemoetkoming Medische Meerkosten.

  Aanvraagformulier 
  Klik hier voor het aanvraagformulier

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Top