Nieuws & Inspiratieverhalen

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen

Nieuws & Inspiratieverhalen

 • Overige

  • Traject Positieve Gezondheid

   Positieve Gezondheid, wat is dat?

   Met Positieve Gezondheid kijk je niet alleen naar je lichamelijke gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over het contact dat je hebt met andere mensen. Misschien wil je
   stoppen met roken of beter leren omgaan met geld. Of ben je op zoek naar een leuke vrijetijdsinvulling en vind je het moeilijk om dit te vinden.

   Het belangrijkste van Positieve Gezondheid is dat je zelf bepaalt waar je aan werkt!

   Wat kan ik verwachten?

   Als je mee wil doen aan dit project krijg je een 'buddy' van a4works. Jouw traject begint met een intake. Bij deze intake bepaal je zelf waar je mee aan de slag gaat. De buddy gaat je daarna helpen om de goede ondersteuning te krijgen. a4works heeft een hele "menukaart' aan mogelijkheden. Tijdens het project heb je een aantal keer een gesprek met je buddy. In deze gesprekken bekijken jullie of het traject nog goed verloopt.

   Wat wordt er van mij verwacht?

   Belangrijk is dat je zelf zin hebt om aan de slag te gaan! Tijdens het traject verwachten we inzet om je eigen doelen te behalen. Hoe lang jouw traject duurt hangt af van je persoonlijke doel.

   De verschillende dimensies van positieve gezondheid: 

   Kan ik nog ergens meer informatie vinden?

   Voor meer informatie over positieve gezondheid ga je naar de website www.iph.nl of www.limburgpositiefgezond.nl
   Voor meer informatie over a4works ga je naar de website www.a4works.nl
   Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij a4works of bij Kompas.

        

  • Alles over DigiD

   Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. 
   Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er misbruik van kunnen maken.

   • Heeft u nog geen persoonlijke DigiD inlogcode?
    Vraag dan snel een DigiD inlogcode aan op www.digid.nl

   • Meer weten over DigiD?
    Op de website Alles over DigiD vindt u eenvoudige uitleg over DigiD. U kunt op de website ook oefenen met aanvragen. 
    Ga naar de website Alles over DigiD.

         

  • Tegemoetkoming Medische Meerkosten gemeente Voerendaal

   Wat houdt de Tegemoetkoming Medische Meerkosten in?

   De TMM is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die extra kosten hebben vanwege een ziekte of beperking. Die extra kosten noemen we medische meerkosten. De TMM-regeling wordt in opdracht van de gemeente Voerendaal uitgevoerd door ISD Kompas. Hieronder vindt u meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

   De tegemoetkoming bedraagt € 125,- per persoon. U kunt een aanvraag indienen als u in 2019 in Voerendaal heeft gewoond voor uzelf, uw partner en/of voor uw kind(eren) tot
   18 jaar.

   Wat zijn medische meerkosten?

   Er is sprake van meerkosten als deze kosten niet op een andere manier vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of vanuit de bijzondere bijstand.
   Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

   • Medicijnen die niet vergoed worden;
   • kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap;
   • extra zorg inkopen;
   • extra waskosten/ extra energiekosten door medische klachten/ extra kledingkosten door medische klachten;
   • kosten dieet/maaltijd;
   • maaltijdservice in verband met een bijzonder dieet;
   • medicijnen op doktersvoorschrift.

   Het kan zijn dat u meerkosten heeft die hierboven niet genoemd zijn, vermeld deze dan op het aanvraagformulier.

   Wat zijn de voorwaarden?

   • Er is een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm en een vermogensgrens op grond van de Participatiewet. Op het aanvraagformulier vindt u de bedragen. Vergelijk het netto maandinkomen uit 2019 met de inkomensgrens.
   • Het vermogen opgebouwd in de eigen woning wordt niet meegerekend.
   • U heeft uw verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar bij de zorgverzekering in 2017 en 2018 volledig betaald aan medische kosten. Indien u een VGZ Zuid-Limburg zorgverzekering heeft, is het eigen risico meeverzekerd. Bij deze polis gaan wij er vanuit dat u het eigen risico geheel heeft gebruikt.
   • U dient bewijsstukken in te leveren zoals identiteitsbewijs, IBAN-nummer, inkomens- en vermogensgegevens uit 2019 en het benut eigen risico bij uw zorgverzekering van 2017 en 2018. Bij een VGZ Zuid-Limburg verzekering hoeft u alleen de polis van 2017 en 2018 toe te voegen. 
   • U hoeft geen bewijs aan te leveren van de gemaakte medische meerkosten. Door het aanvragen van de tegemoetkoming verklaart u dat u deze kosten heeft gemaakt.

   Hoe kunt u de Tegemoetkoming Medische Meerkosten aanvragen?

   U kunt de tegemoetkoming aanvragen door onderstaand aanvraagformulier te printen, in te vullen en (samen met de bewijsstukken) op te sturen naar ISD Kompas onder vermelding van TMM Voerendaal, Antwoordnummer 10216, 6360 XV Nuth. U kunt tot 1 maart 2020 een aanvraag indienen. Aanvragen die na 1 maart 2020 binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

   Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?

   Bezoek dan het spreekuur van Maatschappelijk Werk: elke woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Cortemich Brede School, Cortemich 1 te Voerendaal.

   Heeft u nog vragen?

   Neem dan contact op met de zorgcoaches van ISD Kompas via telefoonnummer 088-4502188. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of mail naar
   info@isd-kompas.nl onder vermelding van Tegemoetkoming Medische Meerkosten.

   Aanvraagformulier 
   Klik hier voor het aanvraagformulier

  • Bijdrage premie collectieve zorgverzekering VGZ Zuid-Limburg

   Naast alle voordelen van de collectieve zorgverzekering VGZ Zuid-Limburg kunt u, wanneer u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, bij de gemeente Nuth, Simpelveld en Voerendaal ook nog een extra vergoeding ontvangen als u aanvullend verzekerd bent via het VGZ Zuid-Limburg pakket.

   De tegemoetkoming bedraagt voor inwoners van Nuth en Simpelveld € 120,- per persoon per kalenderjaar en voor inwoners van Voerendaal € 240,- per persoon per kalenderjaar.

   Als u in 2018 de tegemoetkoming heeft ontvangen dan ontvangt u automatisch bericht over de tegemoetkoming in februari 2019.

   Als u de tegemoetkoming niet eerder heeft ontvangen dan dient u contact op te nemen met uw zorgcoach via 045-5659200 (iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
   voor het indienen van een aanvraag. 
    

  • Nieuw telefoonnummer voor vragen over de uitkering

   ISD Kompas heeft vanaf 05-11-2019 een nieuw telefoonnummer.

   Voor vragen over de uitkering zijn wij bereikbaar op: 088-4502250. 

Top