Participatiewet (bijstand)

HOME  |  Uitkering  |  Aanvraag Inkomen  |  Participatiewet (bijstand)

Participatiewet (bijstand)

Met de invoering van de Participatiewet, op 1 januari 2015, is er één regeling gekomen voor iedereen die voorheen een beroep deed op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Heeft u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dit kan alleen als u actief naar werk zoekt en niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. Uw inkomen wordt aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm (www.rechtopbijstand.nl). De bijstandsnormen worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli opnieuw vastgesteld. Heeft u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken. Ook wordt gekeken of kosten gedeeld kunnen worden met anderen in de woning die ook een inkomen of uitkering hebben. Dit gebeurt in het kader van de zogenoemde kostendelersnorm. Uitzonderingen zijn kinderen met studiefinanciering en als er sprake is van kamerverhuur. Omdat een bijstandsuitkering tijdelijk verstrekt wordt, moet u zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Zolang u geen regulier werk hebt, participeert u op andere manieren bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Top