Ondernemers/ zelfstandigen (Bbz)

HOME  |  Uitkering  |  Aanvraag Inkomen  |  Ondernemers/ zelfstandigen (Bbz)

Ondernemers/ zelfstandigen (Bbz)

De uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een uitkering voor zelfstandigen:

  • die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
  • die een startkapitaal voor hun bedrijf nodig hebben;
  • die een aanvulling op het bedrijfskapitaal nodig hebben.

Er zijn verschillende uitkeringsvormen:

  • periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud als aanvulling op het bedrijfsinkomen en overige inkomen;
  • startkapitaal (lening);
  • bedrijfskapitaal (lening) bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden.

De volgende categorieën zelfstandigen kunnen een beroep doen op de regeling:

  • startende ondernemers;
  • gevestigde ondernemers, met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk financiële problemen hebben;
  • oudere zelfstandigen van 55 jaar en ouder die minstens tien jaar een eigen bedrijf uitoefenen en een inkomen hebben dat duurzaam lager is dan het sociaal minimum;
  • zelfstandigen die hun eigen bedrijf moeten beëindigen al dan niet wegens arbeidsongeschiktheid.

Hoe vraagt u een Bbz-uitkering aan?

Voor het indienen van een aanvraag en voor meer informatie kunt u terecht bij het Zelfstandigenloket. 

Zelfstandigenloket: 
Harry Jonkhout - Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Bereikbaar via telefoonnummer 043 - 350 48 47 of harry.jonkhout@maastricht.nl

Acute hulp voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u een tegenslag of weet u even niet hoe u verder moet? Heeft u financiële problemen? Of is uw bedrijf in de kern gezond, maar vraagt u zich af hoe het verder moet? Heeft u een mooi bedrijf maar kan het beter?

Hoe eerder u hulp krijgt, des te groter de kans dat het succes u weer toelacht. 155-Help-een-bedrijf ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken.
Ze kunnen samen met u direct aan de slag om uw situatie te verbeteren. Voor u als ondernemer is deze hulp kosteloos.

Kijk voor meer informatie op de website www.155.nl

Top