Nieuws

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen

Nieuws

 • Nieuwsbrief werkzoekenden september 2019

 • Afscheid Brahim Ait Mellouk, directeur van ISD Kompas

  Na tien jaar gaat onze directeur Brahim Ait Mellouk ISD Kompas verlaten. Op 1 september 2019 treedt hij als Directeur Bedrijfsvoering in dienst bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In een laatste interview blikt hij terug op zijn tijd bij ons en kijkt hij vooruit. “Als je gelooft in jezelf en hard werkt, kun je groeien in alles wat je doet.”

  Hieronder het volledige artikel:

 • Brochure Werken aan werk

  Bekijk hieronder de folder over uw rechten en plichten. 

 • Kom uit je schuld


 • Hulp voor ondernemers

  Bent u ondernemer en heeft u een tegenslag of weet u even niet hoe u verder moet? Heeft u financiële problemen? Of is uw bedrijf in de kern gezond, maar vraagt u zich af hoe het verder moet? Heeft u een mooi bedrijf maar kan het beter?

  Hoe eerder u hulp krijgt, des te groter de kans dat het succes u weer toelacht. 155-Help-een-bedrijf ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken.
  Ze kunnen samen met u direct aan de slag om uw situatie te verbeteren. Voor u als ondernemer is deze hulp kosteloos. 

  Kijk voor meer informatie op de website www.155.nl

  Zie ook > Ondernemers/ zelfstandigen (Bbz)

 • Collectieve zorgverzekering Zuid-Limburgpakket van VGZ

  De Zuid-Limburgse gemeenten bieden gezamenlijk met VGZ het Zuid Limburg pakket aan. Dit is een zorgverzekering bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekering speciaal samengesteld voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

  Deze zorgverzekering biedt ruime dekkingen
  Daarnaast is het eigen risico verzekerd en zijn er vergoedingen voor de eigen bijdragen vanuit de Wmo. Wanneer u een inkomen heeft tot 150% van de bijstandsnorm ontvangt u de komende weken mogelijk een aanbod van VGZ. 

  Bijzondere bijstand
  ISD Kompas, de sociale dienst van Voerendaal, Simpelveld en Nuth beschouwt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als passende en toereikende voorliggende voorzieningen ten aanzien van medische kosten. Dit houdt in dat u geen bijzondere bijstand meer kunt aanvragen voor medische kosten. Dus ook niet meer voor de eigen bijdrage vanuit de Wmo. Wanneer u echter het Zuid Limburg pakket heeft afgesloten, kunt u onder bepaalde voorwaarden mogelijk wel nog in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand voor medische kosten.

  Tegemoetkoming in de premie
  Het Zuid-Limburg Pakket van VGZ kan voor mensen met hoge medische kosten aantrekkelijk zijn. De eigen bijdrage van de Wmo en het eigen risico zijn immers afgedekt. Omdat de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal uw gezondheid belangrijk vinden, bieden de gemeenten een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (Simpelveld en Nuth € 120,- en Voerendaal € 240,- per jaar).

  Als u de tegemoetkoming in 2018 heeft ontvangen dan krijgt u in 2019 automatisch bericht over de tegemoetkoming. 

  Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket in relatie tot bijzondere bijstand?
  Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met een zorgcoach van ISD Kompas op (Voerendaal: 045-5659188, Nuth: 045-5659270, Simpelveld: 045-5659187).

  Heeft u inhoudelijke vragen over het Zuid Limburg pakket dan kunt u contact opnemen met VGZ:
  VGZ Zuid-Limburgpakket
  T: 0800 - 250 00 10 (gratis)
  W: www.vgz.nl/zuidlimburg

  Spreekuur van VGZ
  Met vragen over de zorgverzekering, ook in relatie tot bijzondere bijstand en WMO, kunt u tevens terecht tijdens de spreekuren in het gemeentehuis van de betreffende gemeenten
  op woensdag 12 december 2018:

  Gemeente Simpelveld:    9.00-11.30 uur
  Gemeente Voerendaal:    12.00-13.30 uur
  Gemeente Nuth:              14.00-15.30 uur

  Aanmelden bij VGZ kan eenvoudig online
  Ga hiervoor naar www.gezondverzekerd.nl/vgz en klik op uw gemeente. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich direct aanmelden.

 • Bijstand en vakantie

  Krijgt u een bijstandsuitkering, dan mag u elk jaar een aantal weken op vakantie. U moet uw vakantie altijd van tevoren aan ISD Kompas doorgeven.
  Ook als u om een andere reden naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een ziek familielid. Hiervoor moet u ‘vakantie’ nemen en dit dus aan ons opgeven.

  Hoe lang mag u met vakantie?

  Bent u nog niet met pensioen dan mag u maximaal vier weken per jaar op vakantie. Het maakt niet uit of u wel of geen arbeidsplicht hebt. In die vier weken krijgt u uw uitkering doorbetaald. U kunt uw vakantie in een keer opnemen of spreiden. U mag de maximale vakantieperiode van vier weken niet verlengen door uw vakantie van dit jaar te plakken aan de vakantie van volgend jaar. Bijvoorbeeld vier weken in december van het ene jaar en twee weken in januari van het volgende jaar.

  Gaat u naar het buitenland?

  U mag op vakantie naar het buitenland. U kunt ook om een andere reden dan vakantie naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om een ziek lid van de familie. Hier moet u wel vakantie voor opnemen. Dit moet u dus aan ISD Kompas als vakantie opgeven!

  Niet op tijd terug van vakantie?

  Bent u niet op tijd terug van vakantie, dan wordt uw uitkering stopgezet. U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen. De uitkering gaat niet eerder in dan op de dag van de (nieuwe) melding / aanvraag.

  Ook als u door een bijzondere reden niet op tijd terug kon komen (bijvoorbeeld door ziekte) krijgt u over de periode dat u langer wegbleef geen uitkering!

  Vakantie vooraf doorgeven

  Geef uw vakantie altijd door: U vraagt ons minstens vier weken van tevoren om toestemming als u op vakantie wilt. 

  U geeft uw vakantie door via onze website en gebruik daarvoor het 'Vakantieformulier'. Klik hier voor het vakantieformulier.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw casemanager.

 • Spreekuur directeur

  Geachte mevrouw/mijnheer,

  Het is de doelstelling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas om de inwoners van Nuth, Simpelveld en Voerendaal zo goed mogelijk te ondersteunen.
  Om dit te realiseren, kijken we continu naar mogelijkheden en kansen zowel binnen als buiten onze organisatie. Uw inbreng is daarbij erg belangrijk.

  Uiteraard kunt u met vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij uw tussenpersoon bij ISD Kompas. Daarnaast vindt u veel informatie op onze website en in onze brochures.
  Om echter nog beter op de behoeften te kunnen inspelen, zoekt ISD Kompas vanaf 2016 nog actiever naar verbindingen.

  Dit gebeurt onder andere in de vorm van een maandelijks spreekuur. Tijdens het spreekuur wisselt de directeur van ISD Kompas, mevrouw Chantalle Baburek, graag met u van gedachten. Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de knelpunten? Hoe kunnen we dit samen oplossen? Maar ook: wat heeft u als positief ervaren en hoe belangrijk was onze bijdrage?

  Het spreekuur is toegankelijk voor alle inwoners van de ISD Kompas-gemeenten. Zij kunnen hier terecht met vragen en/of opmerkingen over ISD Kompas. Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan een afspraak. Dit kan telefonisch via het secretariaat van Kompas, bereikbaar op telefoonnummer 045-565 92 52 of per e-mail info@isd-kompas.nl.
  Het spreekuur vindt plaats op onze locatie in het gemeentehuis van Nuth, Deweverplein 1 in Nuth. 

  Met vriendelijke groeten,

  Chantalle Baburek
  Directeur
  Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas

 • Startpunt Geldzaken

  Wilt u uit de geldzorgen komen, beter kunnen rondkomen met uw geld of heeft u ruimte om te sparen en wilt u weten wat slim is?

  Maak dan gebruik van de geldplannen welke Kompas samen met het Nibud beschikbaar stelt. Met de geldplannen krijgt u inzicht in uw financiële situatie, en ziet u op welke manier u kunt besparen. De geldplannen kunt u vinden op isd-kompas.startpuntgeldzaken.nl

  Heeft u naast de geldplannen behoefte aan ondersteuning bij het op orde krijgen van uw financiële situatie, neem dan contact op met Algemeen Maatschappelijk Werk. 
  Inwoners van de gemeenten Voerendaal en Nuth nemen voor het maken van een afspraak contact op met MeanderGroep via telefoonnummer 045-565 75 85. 
  Inwoners van de gemeente Simpelveld nemen voor het maken van een afspraak contact op met Impuls via telefoonnummer 045-545 63 51 / 045-544 09 99.

   

 • De Wet Taaleis

  Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. De Wet Taaleis heeft betrekking op de beheersing van de Nederlandse taal.
  Het doel hiervan is om de kansen voor bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Wat betekent dat?

  Indien u een uitkering van ons ontvangt, bent u volgens deze wet verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen zodat u zich beter kunt redden in het dagelijks leven en uw kansen op werk worden vergroot.  “Voldoende” betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. U dient zelf aan te tonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, bijvoorbeeld door het overleggen van een diploma, een certificaat, een diploma inburgering op minimaal A2-niveau.

  Kunt u dit niet aantonen, dan wordt u door ISD Kompas aangemeld voor een taaltoets. Blijkt uit deze toets dat het taalniveau nog onvoldoende is?
  Dan moet u uw taalniveau verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met een taalcursus of zelfstudie. Het is van belang dat er voldoende voortgang wordt geboekt in het bereiken van het gewenste taalniveau, omdat de Wet Taaleis aan ISD Kompas de mogelijkheid heeft om te korten op de uitkering.

 • Uitreiking eerste Talent Werkt Award

  Op woensdag 29 november 2017 is voor de eerste keer de Talent Werkt Award uitgereikt.

  Het was een bijzondere avond! Een avond waarin maatschappelijk betrokken Simpelveldse en Voerendaalse ondernemers en werkgevers in het zonnetje gezet zijn geworden.
  Deze avond is een succes geworden door enthousiaste sprekers als Nathan Rutjes (profvoetballer Roda JC en maatschappelijk speler van het jaar 2016) en Laura de Vaan (paralympisch medaillewinnares en tweevoudig wereldkampioen handbiking) en het toneelgezelschap van Stichting Pergamijn. Drie zeer betrokken ondernemers waren door de jury geselecteerd als kanshebber voor deze award. Na een spannende stemronde door het publiek kwam Danny van Hoogdalem met haar Bernardushoeve als winnaar uit de bus.  

  Filmpje Talent Werkt Award uitkering

 • Brochure Bijzondere bijstand en Minimaregelingen

  Bekijk hieronder de folder over bijzondere bijstand & minimaregelingen van ISD Kompas. 

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Top