De Wet Taaleis

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen  |  Nieuws  |  De Wet Taaleis

De Wet Taaleis

 • De Wet Taaleis

  Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. De Wet Taaleis heeft betrekking op de beheersing van de Nederlandse taal.
  Het doel hiervan is om de kansen voor bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Wat betekent dat?

  Indien u een uitkering van ons ontvangt, bent u volgens deze wet verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen zodat u zich beter kunt redden in het dagelijks leven en uw kansen op werk worden vergroot.  “Voldoende” betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. U dient zelf aan te tonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, bijvoorbeeld door het overleggen van een diploma, een certificaat, een diploma inburgering op minimaal A2-niveau.

  Kunt u dit niet aantonen, dan wordt u door ISD Kompas aangemeld voor een taaltoets. Blijkt uit deze toets dat het taalniveau nog onvoldoende is?
  Dan moet u uw taalniveau verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met een taalcursus of zelfstudie. Het is van belang dat er voldoende voortgang wordt geboekt in het bereiken van het gewenste taalniveau, omdat de Wet Taaleis aan ISD Kompas de mogelijkheid heeft om te korten op de uitkering.

Top