Bijstand en vakantie

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuws & Inspiratieverhalen  |  Nieuws  |  Bijstand en vakantie

Bijstand en vakantie

 • Bijstand en vakantie

  Krijgt u een bijstandsuitkering, dan mag u elk jaar een aantal weken op vakantie. U moet uw vakantie altijd van tevoren aan ISD Kompas doorgeven.
  Ook als u om een andere reden naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een ziek familielid. Hiervoor moet u ‘vakantie’ nemen en dit dus aan ons opgeven.

  Hoe lang mag u met vakantie?

  Bent u nog niet met pensioen dan mag u maximaal vier weken per jaar op vakantie. Het maakt niet uit of u wel of geen arbeidsplicht hebt. In die vier weken krijgt u uw uitkering doorbetaald. U kunt uw vakantie in een keer opnemen of spreiden. U mag de maximale vakantieperiode van vier weken niet verlengen door uw vakantie van dit jaar te plakken aan de vakantie van volgend jaar. Bijvoorbeeld vier weken in december van het ene jaar en twee weken in januari van het volgende jaar.

  Gaat u naar het buitenland?

  U mag op vakantie naar het buitenland. U kunt ook om een andere reden dan vakantie naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om een ziek lid van de familie. Hier moet u wel vakantie voor opnemen. Dit moet u dus aan ISD Kompas als vakantie opgeven!

  Niet op tijd terug van vakantie?

  Bent u niet op tijd terug van vakantie, dan wordt uw uitkering stopgezet. U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen. De uitkering gaat niet eerder in dan op de dag van de (nieuwe) melding / aanvraag.

  Ook als u door een bijzondere reden niet op tijd terug kon komen (bijvoorbeeld door ziekte) krijgt u over de periode dat u langer wegbleef geen uitkering!

  Vakantie vooraf doorgeven

  Geef uw vakantie altijd door: U vraagt ons minstens vier weken van tevoren om toestemming als u op vakantie wilt. 

  U geeft uw vakantie door via onze website en gebruik daarvoor het 'Vakantieformulier'. Klik hier voor het vakantieformulier.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw casemanager.

Top