Cliëntenraad

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ISD Kompas. De raad adviseert ISD Kompas gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat hierbij altijd om het beleid, niet om individuele klachten of bezwaarschriften. De Cliëntenraad bestaat uit 2 cliënten per gemeente van ISD Kompas en 1 betrokken persoon per Kompasgemeente die de belangen van de cliënten behartigen.

Vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent als toehoorder dus van harte welkom.

De volgende vergaderingen zijn:

- 20 november 2019 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Nuth

Brief

De cliëntenraad heeft een brief naar het Algemeen Bestuur van Kompas gestuurd.  Klik hier voor de brief.

Doelstelling

Doelstelling Cliëntenraad: een werkelijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.

Concreet betekent dit:

  • verbetering van de regelingen voor minima;
  • een juiste, klantgerichte houding van ISD Kompas naar cliënten bevorderen;
  • bescherming van de persoonlijke gegevens van cliënten;
  • duidelijke informatie aan cliënten verstrekken;
  • knelpunten oplossen;
  • ISD Kompas gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • cliënten adviseren en eventueel doorverwijzen naar andere instanties.

Om goed te kunnen werken is het van belang om van cliënten te horen wat goed of fout gaat. Uw inbreng is voor de Cliëntenraad dus van groot belang!

De cliëntenraad is bereikbaar op: clientenraadkompas@outlook.com

Contactpersonen

De Cliëntenraad kent per gemeente diverse contactpersonen. 

Gemeente Nuth 

Mevrouw B. Bemelmans - voorzitter

Mevrouw S. Bulté

De heer J. Schreurs

Gemeente Simpelveld

Mevrouw N. Al Defafaa

Mevrouw J. Plum 

Gemeente Voerendaal 

De heer M. Vraets - secretaris

De heer J. Hendriks - penningmeester
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kledingbank 

Op 10 oktober 2018 vond in Voerendaal weer een geslaagde kledingdag plaats. Natuurlijk was de cliëntenraad hier bij.

Ze deelden presentjes, die door Kompas beschikbaar waren gesteld, uit aan de kinderen._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elk kind telt mee 

De cliëntenraad van Kompas ging kennis maken met de kinderkleding winkel van “Elk kind telt mee.” We kwamen in een fijne winkel met mooie kleding voor kinderen. Van baby tot ongeveer maat 176 was er veel om uit te zoeken. Bij een kop koffie aan de grote tafel, vertelden de vrijwilligers dat mensen er terecht kunnen om gratis iets uit te zoeken. Ze moeten een verwijsbriefje hebben van maatschappelijk werk of Kompas. Dit leek ons voor alle cliënten met kinderen de moeite waard om door te geven.

De foto’s laten zien hoe mooi en gezellig het er was.

  

  

Top